Pravidlá inzercie

Pravidlá inzercie najdipozicku.sk

Ak sa u vášho inzerátu zistí porušenie aspoň jedného z nasledujúcich pravidiel bude okamžite zmazaný. V prípade, že budete neustále porušovať pravidlá inzercie váš účet môže byť pozastavený alebo zmazaný!
Je zakázané:
1. Inzerovať pôžičky s poplatkom vopred! Taktiež je zakázané inzerovať pôžičky, pri ktorých je potreba telefonovať na audiotexové linky (spoplatnené prémiovým poplatkom).
2. Vkladať rovnaké (duplicitné) inzeráty. V prípade, že chcete zviditeľniť váš inzerát využite aktualizáciu alebo topovanie.
3. Písať inzeráty alebo viac po sebe idúcich slov VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Taktiež je zakázané nadmerné využívanie interpunkčných znamienok (napr. !!!!!!!!!!! ?????? ……… atď.).
4. Zaraďovať inzeráty do zlých kategórií.
5. Pridávať inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku.
6. Pridávanie viac ako 1 inzerátu za 12 hodín.
7. Inzerovať webové stránky, ktoré obsahujú len affiliate programy, prípadne MFA weby, ktoré obsahujú len reklamy.
8. Vkladať inzeráty s nepravdivým obsahom.

Administrátor si vyhradzuje právo na zmazanie inzerátu bez uvedenia dôvodu. Toto pravidlo je z dôvodu ochrany našich užívateľov pred podvodnými inzerátmi a podobne.